Mobilná aplikácia Superkolky od Finančnej správy SR

SuperkolkyV marci 2015 vydala Finančná správa SR aplikáciu „Superkolky“ ktorá má slúžiť na overovanie pravosti alkoholu, t.j. či údaj na kolku fľaše zodpovedá aj skutočnému obsahu. Aplikácia však zbiera podstatne viac údajov, než je potrebné na splnenie jej cieľa (napr. poloha alebo údaje o telefonátoch). V médiách i medzi odbornou verejnosťou sa objavili podozrenia, že by tieto údaje mohli byť zneužité a že sa jedná o porušenie práva na súkromie či práva na ochranu osobných údajov.

Porovnanie – cigarety; Zdroj: eTrend.sk a Finančná správa SR

Možno ste si všimli, že kolky (alebo podľa zákona “kontrolné známky”) na alkohole, tabaku a tabakových výrobkoch sa od roku 2015 líšia. V roku 2014 bol novelizovaný zákon č. 530/2011 Z. z., o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zároveň bola prijatá vyhláška Ministerstva financií SR. Týmito dvoma úpravami bola ustanovená nová podoba koliek, ktoré musia teraz povinne obsahovať aj dvojrozmerný kód – tzv. QR kód, ktorý umožní jednoducho identifikovať každú fľašu s alkohol a overiť správnosť údajov o fľaši (napr. ak je na kontrolnej známke deklarované, že sa jedná o rum, obsah fľaše musí tejto informácii zodpovedať).

So samotným nápadom na aplikáciu prišla Finančná správa SR zrejme už v priebehu 2014, kedy niektoré médiá informovali, že tlačiareň v Kremnici bude tlačiť „superkolky“ a že tieto bude možné potom overovať prostredníctvom mobilnej aplikácie. Samotnú aplikáciu po prvý krát predstavila a priamo aj vydala Finančná správa SR koncom marca 2015, kedy o tom informovala prostredníctvom tlačovej správy.

Aplikácia Superkolky umožní jej používateľom tento QR kód naskenovať. Následne zobrazí na displeji mobilného telefónu či tabletu informáciu zo systému finančnej správy, ktorá k danému kódu prislúcha. V prípade, že vzniknú nezrovnalosti medzi zakúpeným produktom a informáciou zo systému, môže používateľ na túto skutočnosť okamžite upozorniť finančnú správu prostredníctvom samotnej aplikácie.
Tlačová správa, Finančná správa SR, 24.03.2015

Superkolky_nahlad

Náhľad aplikácie; Zdroj: Google Play

Aplikácia je dostupná pre všetky hlavné mobilné operačné systémy – Android, iOS aj Windows Mobile. Hlavnou funkciou aplikácie je umožniť naskenovať(prostredníctvom fotoaparátu mobilného telefónu) QR kód výrobku, príp. i zadať identifikačný znak ručne. Aplikácia potom údaj spracuje a na obrazovke sa objaví buď informácia o tom, čo daný QR kód obsahuje. Ak sa informácia zhoduje so skutočnosťou, používateľ môže zvoliť možnosť „Súhlasí“. V prípade, že je rozpor medzi informáciou na kontrolnej známke a skutočným obsahom výrobku, môže používateľ zvoliť možnosť „Nesúhlasí“ a ďalej nahlásiť túto skutočnosť Finančnej správe SR. Aplikácia má miesto aj na zadanie osobných údajov (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón). Aplikácia takisto uchováva históriu predchádzajúcich skenov.

Screenshot_2015-10-02-17-06-56

Ktoré údaje aplikácia o Vás zbiera? Inštalačná obrazovka, operačný systém Android

V apríli sa na sociálnej sieti objavila informácia spoločnosti Nethemba, ktorá sa špecializuje na IT bezpečnosť a ktorá analyzovala aplikáciu a zistila, že aplikácia zbiera niektoré osobné údaje jej používateľov (napr. hardvérové sériové číslo telefónu alebo GPS pozíciu). ásledne sa tejto informácie chytili médiá, najmä Živé.sk a Denník N, ktoré informovali o zisteniach spoločnosti Nethemba, a priniesli ďalšie detaily o fungovaní aplikácie. Objavili sa aj informácie, že by napr. mohli byť údaje využité v rámci trestného konania a že prípadný používatelia aplikácie by mali povinnosť figurovať ako svedkovia. Takúto širokú funkcionalitu potvrdila i samotná Finančná správa SR, pričom svoj postoj obhajovala predovšetkým poukazovaním na fakt, že potrebujú mať informáciu o polohe falošného tovaru (preto údaj o GPS pozícii) a potrebujú predchádzať zneužívaniu aplikácie (preto prístup k telefonickým hovorom, aby bolo možné zistiť kto udal falošné informácie).

Zber dát, ochrana osobných údajov, ochrana súkromia – kde štát siaha na práva občanov?

Finančná správa publikovala aplikáciu, ktorou sa rozhodla zapojiť
používateľov mobilných zariadení do boja s nelegálnymi tabakovými a alkoholickými
výrobkami v snahe znížiť množstvo falošných výrobkov na trhu. Pochybnosti však
vyvoláva spôsob, ktorým tak finančná správa činí. Podľa zverejnených informácií
(ktoré boli potvrdené predstaviteľmi finančnej správy) aplikácia zbierala radu
osobných údajov – o polohe zariadenia, o jeho hardvérových údajoch či o
telefonických kontaktoch používateľa.

Súkromie a ochrana osobných údajov patria k ústavne chráneným hodnotám.
Narušovať súkromie alebo zbierať osobné údaje nesmie bez zákonného dôvodu ani
samotný štát. Ak chce finančná správa zbierať údaje o nič netušiacich používateľoch,
je nutné kriticky sa opýtať, či tak koná v súlade so zákonom a ústavou.

Obalka_predok

Chcete sa dozvedieť viac o faktickom pozadí a právnej analýze? Prečítajte si kapitolu 2.3. – Mobilná aplikácia „Superkolky“ a kapitolu 3.2. – Zbieranie osobných údajov zo strany štátu v našej novej publikácii “Digitálna verejná správa a ľudské práva”.

Dostupná voľne na tomto odkaze!

Posted in Kde štát zasahuje Vaše práva?