Aké máte práva?

Aké sú práva občanov pri elektronickej komunikácii so štátom? Na čo si musí dať zákonodarca a verejná správa pozor? Pri elektronizácii verejnej správy sa nie vždy myslí na jej dopad na ľudské práva, čo však nie je správne. Nesprávna elektronizácia môže mať za následok zásah do celej rady základných práv občanov a používateľov. Kde môže štát občanom uškodiť, ak nie je dôsledný v elektronizácii?

1. Právo vlastniť majetok

Každý má zaručené právo vlastniť majetok. Toto právo zaručuje Ústava SR v čl. 20. Vyvlastnenie, nútené obmedzenie alebo iné zásahy do vlastníctva je možné uskutočniť len za ústavou stanovených podmienok. Predstavte si že, by zákonodarca podmieňoval disponovanie s Vašim majetkom ziskaním konkrétneho softvérového produktu, ktorý by si musel každý občan kúpiť. Je takéto technologické riešenie správne a najmä repšektuje právo vlastniť majetok? Ak chcete vedieť viac, pozrite si prípad registra “pozemky.mpsr.sk” a prevod vlastníctva k pozemkom.

2. Právo na ochranu súkromia a osobných údajov

Digitálna doba so sebou nevyhnutne prináša lahké a rýchle uchovávanie ohromného množstva údajov. Ak je jeden subjekt schopný vytvoriť databázu s údajmi o inom subjekte, dochádza k nerovnováhe medzi subjektami.  Hrozí, že túto “informačnú moc” môže subjekt v pozícii moci zneužiť. Toto tvrdenie platí rovnako v prípade štátu. Už neplatí, že nebezepečným je len tajné sledovanie zo strany bezpečnostných zložiek – rovnako škodlivé môže byť vytváranie masívnych databázi údajov o občanov aj ktorýmkoľvek iným orgánom a to dokonca aj v prípade ak sú údaje verejne dostupné. Ústava SR každému zaručuje právo na súkromie (čl. 16, čl. 19, čl. 22) a takisto právo na ochranu osobných údajov (špecificky čl. 19 ods. 3, čl. 22 ods. 1). Kde sú hranice toho, čo štát v oblasti osobných údajov môže a čo už nesmie? Tymto otázkam sme sa venovali pri štúdii aplikácie “Superkolky” a Jednotného informačného systému v cestnej doprave.

3. Právo podnikať

Právo podnikať je nemenej dôležitou súčasťou základných práv každého občana. Ústava SR toto právo zaručuje každému (čl. 35 ods. 1). Čo ak ale štát núti podnikateľa plniť si svoju povinnosť výlučne elektronicky? Čo ak je podnikateľ nútení zadovážiť si konkrétny komerčný softvérový produkt, aby bol vôbec schopný splniť svoje povinnosti? O tom aké dôsledky môže mať zlá elektronizácia pre podnikateľov sa dozviete v štúdii podávania súhrnných výkazov k DPH.

4. Petičné právo

Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Takto upravuje petičné právo každého Ústava SR vo svojom čl. 27. Čo ak by sa ale štát rozhodol zaviesť výlučne elektronické podávanie petícii? Bolo by to v poriadku? Aké sú ústavné limity elektronickej komunikácie so štátom? Viac sa dočítate v kapitole 3.1. – Elektronická komunikácia so štátom v našej publikácii “Digitálna verejná správa a ľudské práva”.

5. Diskriminácia občanov so špecifickým znevýhodnením

Zakladné práva a slobody sa zaručujú v rovnaké miere bez rozdielu každému (čl. 12 ods. 2 Ústavy SR). Elektronizáciou verejnej správy chceme zabezpečiť, aby sa spoločnosť ako celok pohla vpred. No nesmie to byť za cenu ponechania za sebou znevýhodnených skupín občanov, napr. starších občanov, zdravotne postihnutých alebo sociálne slabších. Ak chce štát, aby s ním tieto skupiny osôb komunikovali elektronicky, je potrebné rešpektovať ich špecifické potreby. Ako možno k naplneniu týchto potrieb prispieť sa dočítate v kapitole 3.1. – Elektronická komunikácia so štátom v našej publikácii “Digitálna verejná správa a ľudské práva”.

6. Základné zásady demokratického štátu

Tak ako vo fyzickom svete aj vo virtuálnom priestore je štát povinný dodržiavať základné zásady demokratického a právneho štátu. Na túto skutnočnosť sa však neraz zabúda pri zavádzaní elektornickej formy verejnej správy. Verejná správa si napríklad nemôže sama stanoviť právomoc vykonávať určitú činnosť v digitálnom priestore a nesmie vnucovať občanom povinnosti, ktoré neukladá zákon.

Obalka_predok

Chcete sa dozvedieť viac o Vašich právach? Chcete sa dočítať viac o vyššie spomínaných štúdiách? Všetky informácie nájdete v našej voľne dostupnej publikácii “Digitálna verejná správa a ľudské práva”, ktorú je možné získať na tomto odkaze.